อุปกรณ์สำหรับซิการ์

อุปกรณ์สำหรับซิการ์
การสูบซิการ์ สิ่งสำคัญอย่างอื่นนอกจากมวนซิการ์ที่เราเลือกแล้ว ก็ยังมีอุปกรณ์ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าซิการ์ที่เราสูบเป็นแบบไหน ในกรณีที่เราเลือกซิการ์แบบเครื่องจักรหรือ Machine Made ก็อาจไม่ต้องใช้อะไรนอกจากจุดไฟที่ปลายมวนแล้วสูบได้เลย แต่ถ้าเป็นซิการ์ Handmade ทำด้วยมือแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นแบบหัวปิด ก่อนสูบต้องใช้ที่ตัด หรือตัวเจาะ ในการเปิดหัวซิการ์ก่อนสูบ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ซึ่งอุปกรณ์การเจาะ การตัดซิการ์นี้ยังมีหลายรูปแบบ ทำจากวัสดุที่หลากหลาย มีความแตกต่างในเรื่องของน้ำหนัก ความกว้าง และราคา ดังนั้นเราควรเลือกมีดตัดซิการ์ให้เหมาะสมกับมวนซิการ์ที่เราสูบด้วย

นอกจากมีดตัดซิการ์แล้ว ยังมีไฟแช็คสำหรับจุดซิการ์ด้วย เวลาจุดบุหรี่เราก็ใช้แค่ไฟแคธรรมดาในการจุดไฟ แต่ถ้าเป็นซิการ์ที่มีขนาดใหญ่ และประกอบไปด้วยใบยาทั้งมวน ไฟแช็คธรรมดาอาจไม่เพียงพอ ไฟแช็คสำหรับซิการ์นั้น นอกจากจะเป็นไฟแรงแบบ Jet Flame แล้ว ยังมักจะมีอุปกรณสำหรับตัด หรือเจาะซิการ์อยู่ในตัวด้วย

Showing all 33 results

Login

Lost your password?