กล่องใส่ซิการ์

กล่องใส่ซิการ์ (Cigar Case) มีไว้เพื่อเก็บรักษาซิการ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมสูบ ซึ่งมีทั้งขนาดเล็กเอาไว้สำหรับพกพา ที่ปกติแล้วจะมีช่องเก็บประมาณ 2-3 มวน ไปจนถึงกล่องเก็บซิการ์ Humidor ที่มีลักษณะเป็นกล่องไม้ที่สามารถบรรจุซิการ์ได้หลายๆ มวนขึ้นไป โดยในกล่องลักษณะที่ว่าอาจมีอุปกรณ์อื่นๆ รวมอยู่ด้วย ทั้งตัววัดความชื้น (Hygrometer) และตัวเพิ่มความชื้น (Humidifier) ขึ้นอยู่กับรุ่น

กล่องเก็บซิการ์ เหมาะสำหรับคนที่สูบซิการ์เป็นประจำ ที่ต้องการพกพาซิการ์มวนโปรดติดตัวไปด้วยทุกที่ รวมไปถึงเหมาะกับการเป็นของขวัญสุดพิเศษสำหรับนักสูบซิการ์

Showing all 18 results

Login

Lost your password?