ไฟแช็คสำหรับจุดซิการ์

ไฟแช็คสำหรับจุดซิการ์แตกต่างจาก ไปแช็คบุหรี่ หรือไฟแช็คไปป์อย่างไร?

1. ไฟแช็คซิการ์ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นแบบเติมแก๊ส เนื่องจากบางคนรู้สึกว่าไฟแช็คแบบน้ำมันมีกลิ่นเหม็น และจะทำให้กลิ่นของซิการ์ผิดเพี้ยนไป
2. ซิการ์กับบุหรี่ ส่วนใหญ่มีขนาดแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่บุหรี่ใช้ไฟแช็คแบบธรรมดาก็จุดติดได้สบายๆ แต่ซิการ์ต้องใช้ไฟแรงกว่า เช่น ไฟแช็คแบบ Jet Flame
3. ในขณะที่การสูบไปป์นั้นต้องใช้ไฟแช็คแบบไฟธรรมดา ไม่ใช้ไฟแรง เนื่องจากความร้อนของไฟแบบ Jet Flame จะแรงเกินไปจนทำให้ขอบเบ้าไปป์ไหม้เสียหาย

Showing all 10 results

Login

Lost your password?