ฟิลเตอร์ไปป์

ฟิลเตอร์ไปป์ (Pipe Filter) ช่วยกรองคราบน้ำมัน ทาร์ และ นิโคติน ที่ออกจากยาเส้นขณะสูบไปป์ เช่นเดียวกันกับบุหรี่ ที่มีก้นกรองตรงส่วนปลาย บางคนที่ไม่มีความรู้เกียวกับไปป์มาก่อน จะไม่ทราบว่าไปป์มีตัวกรองด้วย ซึ่งไปป์ที่มีวางขายอย่ในตลาดในขณะนี้มีทั้งแบบมีฟิลเตอร์ และ ไม่มีฟิลเตอร์ แต่ถ้ามีฟิลเตอร์ ก็ต้องมีดูกันอีกทีว่าไปป์ตัวนั้นต้องใส่ฟิลเตอร์แบบไหน โดยดูจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเดือย ด้วยการดึงปากคาบ (Mouthpiece) ให้แยกออกมาจากตัวหัวไปป์และมองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่ฟิลเตอร์ที่ส่วนปากคาบนั้น

ขนาดของฟิลเตอร์ไปป์

1. ฟิลเตอร์ 3mm มีทั้งแบบที่เป็นโลหะ และ แบบกระดาษ

2. ฟิลเตอร์ 6mm มีทั้งแบบที่เป็นฟิลเตอร์ไม้บาร์ซ่าร์ Meerschaum และฟิลเตอร์กระดาษ

3. ฟิลเตอร์ 9mm มีทั้งแบบที่เป็นคอตตอน ถ่านชาร์โคล และฟิลเตอร์ไม้บาร์ซ่าร์

Showing all 11 results

Login

Lost your password?