ทำไมราคาของซิการ์แบบ Handmade กับ Machine Made ถึงมีความแตกต่างกันมาก?